Breaking News

Τηλεκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες

Κωνσταντίνος Κουσκούκης
Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός –
Πρόεδρος της Ελληνικής
Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής –
Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας

Τηλεκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες
Η πανδημία του κορωνοïού δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και την ψυχική
ισορροπία των Ελλήνων καθόσο ο παρατεταμένος εγκλεισμός σε συνδυασμό με την
οικονομική αβεβαιότητα για το αύριο οξύνει ακόμα περισσότερο τα άγχη και τις φοβίες των
πολιτών.
Η συνέχιση του εγκλεισμού και κατά συνέπεια η απουσία των φοιτητών και μαθητών απο
τη δια ζώσης διδασκαλία κλονίζει τόσο την ποιότητα της μετάδοσης και λήψης
ολοκληρωμένης γνώσης όσο και την ψυχοσύνθεση της προσωπικότητας όλων των
εμπλεκόμενων σε αυτή τη διαδικασία.
Οι νέοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, με τη φυσιολογική ψυχολογική κούραση έως και
εξάντληση που έχουν υποστεί, απομακρύνονται σταδιακά από κάθε κίνητρο για τη
συμμετοχή τους στα δρώμενα της αναγκαστικής εξ αποστάσεως διδασκαλίας και γίνονται
παθητικοί ακροατές μαθημάτων ενώ ενίοτε ζητούν βοήθεια από ψυχολόγο.
Με την πανδημία και την τηλεκπαίδευση μέσα από πρωτόγνωρες και ταχύτατες
διαδικασίες, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αναδείχθηκε σε κύριο εργαλείο μάθησης,ενώ τα
επόμενα χρόνια αναμένεται η εκπαιδευτική διαδικασία να ενσωματώσει την Τεχνητή
Νοημοσύνη – Artificial Intelligence (A.I.), τους αλγόριθμους, την επηυξημένη εικονική
πραγματικότητα και τη μηχανική μάθηση.
Η ενσωμάτωση των εφαρμογών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στην εκπαίδευση είναι
μη αναστρέψιμη και δεν επιτρέπει ώσμωση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών για
βιωματική μάθηση και κοινωνικοποίηση των μαθητών, ενώ ηθικά διλήμματα προκύπτουν
από τη συγκέντρωση και τη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών από άτομα και
εταιρείες που πρέπει να ελέγχονται για τον τρόπο που τις χρησιμοποιούν.
Η A.I. χρησιμοποιεί με μεγάλη επιτυχία και σημαντική αποδοχή ευφυή συστήματα
εκμάθησης και αξιολόγησης που ανταποκρίνονται στην επίδοση και συμπεριφορά των
εκπαιδευόμενων, δίνοντας την ευκαιρία σε καθηγητές και μαθητές να αξιοποιήσουν
ουσιαστικότερα τον εκπαιδευτικό χρόνο. Περαιτέρω η βαθμολόγηση των δοκιμασιών
πολλαπλής επιλογής γίνεται αυτόματα, αξιολογώντας τα χειρόγραφα των μαθητών ενώ οι
δυνατότητες μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο και σε διαφορετικές γλώσσες καθιστούν
μελλοντική πραγματικότητα την παγκόσμια σχολική τάξη.
Η A.I. σε ατομικό επίπεδο αναπτύσσει τη φαντασία και δημιουργικότητα του
εκπαιδευόμενου, επιταχύνει τη μάθηση, ενεργοποιεί νέες τεχνολογίες, χαρτογραφεί την
εκπαιδευτική διαδικασία, εντοπίζει δυσκολίες και παρέχει λύσεις, αναβαθμίζοντας την
ποιότητα της διδασκαλίας με εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου.
Η A.I. σε κοινωνικό επίπεδο μειώνει το κόστος της εκπαίδευσης, αναβαθμίζει την ποιότητά
της και την καθιστά προσβάσιμη σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού, κυρίως σε άτομα με

ειδικές δεξιότητες, σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, σε μειονότητες και σε
μετανάστες, ενώ παγκοσμίως καταπολεμά τον αναλφαβητισμό στις αναπτυσσόμενες
χώρες, συμβάλλει στη δημοκρατικοποίηση του αγαθού της εκπαίδευσης και διασφαλίζει τη
Δια Βίου Μάθηση. Εικονικοί γνωσιακοί δάσκαλοι στην τηλεκπαίδευση αξιοποιούνται με
μεγάλη επιτυχία, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες των μαθητών, ενώ προσαρμόζουν την
εκπαιδευτική ύλη και τα τεστ στις δεξιότητες τους και παρέχουν λύσεις για
διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη μάθηση, επισφραγίζοντας την διεπιστημονικότητα.
Τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας είναι συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά στον
εκπαιδευτή. η δε ανάπτυξή τους απαιτεί στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς ερευνητές,
για επιτυχή σύζευξη ανθρώπου και μηχανής και όχι την αντικατάσταση του καθόσο βασικός
πυλώνας της μάθησης πρέπει να είναι η ανθρώπινη επαφή και το πρότυπο που εμπνέει ο
εκπαιδευτής στον εκπαιδευόμενο, με τα έργα, τις ιδέες, το ήθος και τη συμπεριφορά του.
Η big data analysis είναι σημαντικό εργαλείο στην υπολογιστική γλωσσολογία που αφορά
τον διεπιστημονικό τομέα της γλωσσολογίας, καθόσο η ανάπτυξη του διασυνοριακού
εμπορίου απαιτεί καλή χρήση ξένων γλωσσών με κύκλο εργασιών 23,5 δις δολ. το 2009,
49,6 δις δολ. το 2019, και με πρόβλεψη 56,18 δις δολ. το 2021.
Η Ε.Ε συνδέει άρρηκτα το μέλλον των πολιτών της Ευρώπης με την αξιοποίηση των
ψηφιακών τεχνολογιών συνδεσιμότητας και διαχείρισης δεδομένων με ασφάλεια των
προσωπικών δεδομένων εκτιμώντας ότι θα επιφέρουν, μέχρι το 2035, αύξηση της
παραγωγικότητας έως 37%, ενώ οι ΗΠΑ θα έχουν αύξηση 48% μέχρι το 2022 και η Κίνα έχει
επενδύσει τουλάχιστον 1 δις δολ.
Η επιτυχής τηλεκπαίδευση των πολιτών στις ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί απαρέγκλιτη
προϋπόθεση της μετάβασης της χώρας στη νέα ψηφιακή εποχή μέσω της Ψηφιακής
Ακαδημίας πολιτών με το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακού πολίτη» (e-
citizen) στα πλαίσια της Βίβλου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 και τη
συνδρομή της τεχνολογίας 5G σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Ταμείου
Ανάκαμψης Ελλάδα (2.0.).


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.