Breaking News

ΕπιχειρείνDeal της Dealnews, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

kouskoukis_konstantinos kouskoukis_konstantinos

Κωνσταντίνος Κουσκούκης
Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής – Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής

Βιομηχανικός τουρισμός

Ο αντίκτυπος της πανδημίας έχει επιταχύνει την χρήση νέων αναδυόμενων τεχνολογιών με ευέλικτες και προσαρμόσιμες αλυσίδες εφοδιασμού για τη βιομηχανία, όπως τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ρομποτική και κυβερνοποίηση και λύσεις χωρίς επαφή 5G που χρησιμεύουν ως μέσο για την προώθηση νέων ευκαιριών στον κλάδο και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο βασικός άξονας της ανάπτυξης του βιομηχανικού τουρισμού είναι, μέσα από έναν ενημερωτικό αλλά και διασκεδαστικό χαρακτήρα, ο επισκέπτης να μπορεί να ακολουθήσει νοητά την ιστορική διαδρομή ενός συγκεκριμένου προϊόντος, να γνωρίσει τις παραδόσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, την διακίνηση και την κατανάλωση του καθώς και τις νέες τεχνολογίες για διαδραστική προβολή της ψυχαγωγίας του.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν τροφοδοτήσει επισης την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων απασχόλησης στον τομέα της προηγμένης παραγωγής σε παραγωγικές διαδικασίες που ενδέχεται να έχουν σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, όπως το κόστος καθαρισμού, εξυγίανσης και απορρύπανσης των επικίνδυνων αποβλήτων που ενδέχεται να είναι επιζήμια για την υγεία των εργαζομένων, γι’ αυτό επιβάλλεται προσπάθεια περιορισμού τους, με βελτίωση της αποδοτικότητας, ελάττωση των αποβλήτων και της ρύπανσης, με βιομηχανική συμβίωση και εξάλειψη των επιβλαβών χημικών ουσιών.

Οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν θεσπίσει εργατικούς και περιβαλλοντικούς νόμους για τις παραγωγικές δραστηριότητες, μάλιστα δε η παραγωγή υπόκειται σε κανονισμούς και φόρους ρύπανσης ώστε να αντισταθμίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταποίησης.

Η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασίας των ανεπτυγμένων χωρών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στον τρίτο κόσμο ενώ οι νόμοι περί αδικοπραξίας και προστασίας του καταναλωτή από ελαττωματικά προϊόντα αυξάνουν τα κόστη παραγωγής. Πρόκειται για σημαντικές δυναμικές στην τρέχουσα παραγωγή, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, των βιομηχανιών που μετεγκαθιστούν τις επιχειρήσεις τους σε οικονομίες του αναπτυσσόμενου κόσμου όπου τα κόστη παραγωγής είναι πολύ χαμηλότερα από ότι στις οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου.

Η βιομηχανία παραγωγής συνδέεται με μοναδικές προκλήσεις που έχουν αναγνωριστεί από το Εθνικό Ιδρυμα για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (NIOSH) και το Εθνικό Θεματολόγιο της Επαγγελματικής Έρευνας (NORA) για τον εντοπισμό και την παροχή στρατηγικών συμβούλων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όπως και το Μ.Π.Σ. του Δ.Π.Θ. για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας.

Με την δημιουργία των βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) από την ΕΤΒΑ, άνοιξαν οι δρόμοι για μια οργανωμένη χωροενταξιακή τοποθέτηση των βιομηχανικών μονάδων και δόθηκαν λύσεις στο πρόβλημα των γραφειοκρατικών εμποδίων για την εγκατάσταση νέων βιομηχανιών με κίνητρα και επιχορηγήσεις, κατέληξαν όμως δυστυχώς σε κουφάρια βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Τα “industry 40” και “smart manufacturing” στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργοστασίων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των στις διεθνείς αγορές, ενώ παράλληλα ενισχύονται με την ενσωμάτωση στο δίκτυο τόσο των συνδεδεμένων ρομποτικών μηχανημάτων, όσο και της πλατφόρμας των καινοτόμων εφαρμογών Industrial IoT και Augmented Reality. Μέσω αυτών των εφαρμογών, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της παραγωγής και εισαγωγής διαδικασιών προληπτικής συντήρησης, αλλά και απομακρυσμένης τεχνικής καθοδήγησης για θέματα βλαβών η συντήρησης, το ολοκληρωμένο δε αυτό οικοσύστημα αυτοματοποίησης της παραγωγής, δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί η παραγωγή με χαμηλότερο κόστος.

Η τεχνολογία 5G θα αποτελέσει το μέλλον των βιομηχανικών πάρκων καθόσο με σχεδόν μηδενική καθυστέρηση και πολύ υψηλή χωρητικότητα και ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και θα ωφελήσει την παραγωγική διαδικασία με καινοτόμες λύσεις που οδηγούν στον ταχύτερο ψηφιακό τους μετασχηματισμό, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με το δυναμικό της κινητής ευρυζωνικότητας τεχνολογιών 4G / 5G. Σήμερα, κατά κοινή ομολογία, οι υπάρχουσες ΒΙ.ΠΕ δεν μπορούν να εξυπηρετούν δυναμικά την βιομηχανική ανάπτυξη γι’ αυτό θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε αυτά που εφαρμόζουν άλλες χώρες με επιτυχία για να κερδίσουμε το στοίχημα.

Επιβάλλεται λοιπόν ένας εθνικός προγραμματισμός ώστε κάποιες ΒΙ.ΠΕ. να παίξουν ρόλο υποδοχής βιομηχανιών Cluster σε τομείς όπως πράσινη ανάπτυξη, ΑΠΕ, να δημιουργηθούν συμπράξειςς με ακαδημαϊκά ιδρύματα ώστε να εγκατασταθούν ερευνητικά εργαστήρια, να υπάρξει ένα πλαίσιο συνεργασίας με άλλες χώρες όπως η αδελφοποίηση και κοινές δράσεις με τη δημιουργία υπηρεσιών marketing, πωλήσεων και αναζήτησης επενδυτικών κεφαλαίων μεσω ΣΔΙΤ και του Ταμείου Ανάκαμψης, να